Obnova državne ceste D-7

Projekt obnove državne ceste D-7 - obuhvaća obnovu i rekonstrukciju 15,6 km ceste. Izveden poštivajući europske norme i to u zavidnom roku.
Glavni i izvedbeni projekti OBNOVE DRŽAVNE CESTE D-7 na dionicama: