Rencon d.o.o.

POSLOVNE ZONE, TRGOVAČKI CENTRI I OSTALO

Rencon d.o.o. :: GOSPODARKA ZONA ANTUNOVAC
GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC
Investitor: Općina Antunovac
 
Rencon d.o.o. :: INDUSTRIJSKA ZONA VALPOVO
INDUSTRIJSKA ZONA VALPOVO
Investitor: Grad Valpovo
 
Rencon d.o.o. :: UREĐENJE PROMETNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA DONJOGRADSKOG GROBLJA U OSIJEKU
UREĐENJE PROMETNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA DONJOGRADSKOG GROBLJA U OSIJEKU
Investitor: UKOP d.o.o.
 
Rencon d.o.o. :: PROMETNE POVRŠINE ISPRED OBJEKTA PEKARE MLINAR, RADNIČKA CESTA b.b. ZAGREB
PROMETNE POVRŠINE ISPRED OBJEKTA PEKARE "MLINAR", RADNIČKA CESTA b.b. ZAGREB
Investitor: MLINAR d.o.o.
 
Rencon d.o.o. :: PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA TRGOVAČKOG CENTRA SPAR U VALPOVU
PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA TRGOVAČKOG CENTRA "SPAR" U VALPOVU
Investitor: AM PS RHO NEKRETNINE d.o.o.
 
Rencon d.o.o. :: MOTOCIKLISTIČKA I KARTING STAZA U ADRENALINSKOM PARKU
MOTOCIKLISTIČKA I KARTING STAZA U "ADRENALINSKOM PARKU"
Investitor: Grad Osijek
 
Rencon d.o.o. :: GRANIČNI PRIJELAZ BAJAKOVO
GRANIČNI PRIJELAZ "BAJAKOVO"
Investitor: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA
 
Rencon d.o.o. :: IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 2 U SLATINI; L=2,0KM
IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE "TURBINA 2" U SLATINI; L=2,0KM
Investitor: Grad Slatina
&